Börja träna hos oss!

Lab & Tester

Lab & tester
Ultimate Performance erbjuder mätningar av kroppssammansättning, styrke/snabbhetstester, uthållighetstester samt funktionella rörelsetester för elitidrottare, elitmotionärer, företag och motionärer som vill optimera sin prestationsförmåga.

movementtester

Testa din rörlighet & stabilitet och få en klar bild av dina eventuella begränsningar/brister, utveckla därigenom din träning och undvik onödiga förslitnings- och överbelastningsskador. UP Movement-tester är våra grundläggande rörlighets- och stabilitetstester inkl. analys (från UP Sports Medicine) och åtgärdsprogram. God rörlighet och stabilitet är en förutsättning för träning för maximal prestation oavsett nivå.

Tack vare god rörlighet och stabilitet minskar risken för kompensation och överbelastnings/förslitningsskador vid belastande träning/aktivitet.

På Ultimate Performances öppna träningsytor erbjuds såväl privatpersoner som lag ett flertal testbatterier där moment som vertikala hopptester, linjära löptester och s.k. agilitytester (med riktningsförändringar) används för att testa och utvärdera styrka, explosivitet och snabbhet. Ultimate Performance erbjuder därtill mycket funktionella rörelsetester, s.k. movement tester som är särskilt designade med syfte för att kartlägga rörlighet och stabilitet.

UTHÅLLIGHETSTESTER

I vårt Sports Labb används högteknologisk testutrustning för ex. mätning blodlaktat och direkt mätning av syreupptag vilket möjliggör både maximala och submaximala uthållighetstester på cykel, rullskidor, roddmaskin och löpband.

Maximalt syreupptagningstest/Vo2Max

Tidsåtgång: 45-60 min: inkl. uppvärmning, nedvarvning, test & sammanfattande träningsrekommendation
Ergometer/Utförande:cykel, löpning, rullskidor (klassisk stil), rodd
Pris:1050 sek

Testet används i syfte att fastställa din maximala syreupptagningsförmåga dvs. din förmåga att producera energi genom syrekrävande processer. Under testet mäts och analyseras utandningsluften genom en mask som placeras över näsa och mun. Testet innebär en progressiv belastningsökning och avslutas vid maximal ansträngning. Ett Maximalt Syreupptagningstest ger dig ett mycket exakt värde på din konditionsnivå och uthållighetsförmåga. Det råder en mycket hög korrelation mellan VO2max och prestationsförmåga inom uthållighetsgrenar som t ex. cykel, längdskidor, rodd, medel och långdistanslöpning.

Laktattröskeltest (bestämning av anaerob tröskel)

Tidsåtgång: ca 60 mininkl. uppvärmning, nedvarvning, test & sammanfattande träningsrekommendation
ergometer/utförande:cykel, löpning, rullskidor (klassisk stil), rodd
Pris: 1250 sek

Den fysiologiska betydelsen för laktattröskeln ligger i att den markerar en viktig, näst intill ”magisk” gräns vid uthållighetsarbete. Vid en belastning/arbetsintensitet som ligger under laktattröskeln kan arbetstiden upprätthållas under mycket lång tid under förutsättning att kroppens energi/bränsleförråd inte är tömda. Men vid en belastning/arbetsintensitet som överstiger laktattröskeln sker en snabb ansamling trötthetsrelaterade produkter i muskulaturen vilket gör att arbetstiden inte kan bibehållas under speciellt lång tid. En förbättring av laktattröskeln i förhållande till sitt Vo2 max är därför oerhört viktigt för uthållighetsidrottare då det leder till att arbetstiden på en given belastning ökar, dvs. tiden till trötthet förlängs.

Genomförandet av ett laktattröskeltest inleds med en standardiserad aktivering och uppvärmning på vald ergometer. Därefter ökas belastningen och arbetsintensiteten successivt under ett antal 4-5 min långa arbetsperioder med ev. mellanliggande viloperioder. I slutet av varje belastningsnivå registreras både blodlaktat samt andra fysiologiska parametrar. Testet ger ovärderlig information som används för att optimera och styra träningsprocessen i detalj.

Maximal syreupptagninstest/Vo2Max + laktattröskeltest (bestämning av anaerob tröskel)

Tidsåtgång: ca 80 mininkl. uppvärmning, nedvarvning, test & sammanfattande träningsrekommendation
Ergometer/utförande:cykel, löpning, rullskidor (klassisk stil), rodd
Pris:1950 sek

Maxpulstest

Tidsåtgång: ca 40 mininkl. uppvärmning, nedvarvning, test & sammanfattande träningsrekommendation
Ergometer/utförande:cykel, löpning, rullskidor (klassisk stil), rodd
Pris:495 sek

Testet innebär en ökande belastning/arbetsintensitet mellan 2-6 minuter och avslutas vid maximal ansträngning. Högsta uppmätta hjärtfrekvens dvs. den maximala hjärtfrekvensen registreras. Värdet används sedan för att styra och optimera träningsprocessen genom olika pulszoner/arbetsintensiteter uttryckta i % av maximal hjärtfrekvens. 

Ekblom-Bak Test

Tidsåtgång:ca 30 min
Ergometer/utförande:cykel
Pris:395 sek

Ekblom-Bak Test ett submaximalt cykelergometertest som gör det möjligt att beräkna en persons maximala syreupptag/Vo2 max värde utan att behöva genomföra ett arbete till maximal utmattning. Testet lämpar sig därför mycket bra för personer med mindre erfarenhet av högintensiv träning och tävling samtidigt som det ger värdefull information om en individs konditionsnivå. 

Åstrands Test

Tidsåtgång & analys:ca 30 min
Ergometer/utförande:cykel
Pris:395 sek

Åstrands Test är ett submaximalt test som gör det möjligt att beräkna en persons maximala syreupptag/Vo2 max värde utan att behöva genomföra ett arbete till maximal utmattning. Testet lämpar sig därför mycket bra för personer med mindre erfarenhet av högintensiv träning och tävling samtidigt som det ger värdefull information om en individs konditionsnivå. 

Teknikanalys - Löpning & Rullskidor

Tidsåtgång:60 min
Pris:700 sek

Med höghastighetskameror och videoanalysprogram kartläggs och analyseras din löpteknik (steglängd/stegfrekvens etc.) och/eller din klassiska rullskidsteknik i olika lutningar/hastigheter. Ultimate Performance Lab´s experter ger feedback och förslag på teknikutvecklande övningar i syfte att optimera din prestationsförmåga. Videoklippen mailas efter avslutat pass till angiven epostadress.

KROPPSSAMMANSÄTTNINGSTEST

Att utveckla och optimera sin kroppssammansättning är ett mål som många tränande har, många vill öka andelen muskelmassa och andra vill reducera fettmängden men tyvärr räcker inte badrumsspegeln eller badrumsvågen till för att ge tillräcklig motivation på resan och en heltäckande bild av ex. just fördelningen mellan fett och muskelmassa.

Genom det revolutionerande INBODY systemet kan Ultimate Performance erbjuda ett mycket snabbt, säkert och effektivt sätt få en exakt bild av din kroppssammansättning. Testmetoden är validerad mot röntgenmätning och används av ett flertal träningsinstitut både i Sverige och internationellt för att kartlägga kroppskompositionen hos idrottare.


Mätmedoden är unik och ger såväl elitidrottare, motionärer som företag ovärderlig feedback som används i syfte att optimera både hälsa och prestationsförmåga. I testet ingår analy av mätresultaten samt förslag på åtgärdsprogram. För att maximera testets validitet, dvs testets giltighet mailas vid bekräftad bokning en standardiseringsmall som bör följas inför testtillfället. Mallen innefattar b la. riktlinjer avseende standardisering av aktivitet, mat och sömn.

Tidsåtgång: ca 45 mininkl. test & förslag på åtgärdsprogram
Pris:495 sek


 

Translate

941
873