Börja träna hos oss!

Om oss

VISION

”Vår förståelse din livsstil”
 
Vi skapar förståelsen hos både idrottaren och motionären kring vad som krävs för att leva ett livslångt aktivt och skadefritt liv, med förståelsen kommer motivationen och inspirationen.

Stark, snabb och skadefri! är våra ledord, det är också nyckelord för den som vill nå framgång inom sin idrott. Skadefri är nyckeln för den som vill kunna träna maximal prestation oavsett elit- eller motionsnivå. Det är tydligt hur förslitnings- och belastningsskador blir allt mer förekommande inom såväl elitidrotten som inom motionsidrotten, det är också tydligt hur den moderna idrotten ställer höga krav på idrottarens/individens explosivitet.

Ultimate Performance utgår alltid ifrån det skadeförebyggande vilket skall leda till träning för maximal prestaion. För att bli explosiv måste du vara snabb, för att bli snabb måste du vara stark och för att bli stark måste du vara rörlig. Utvecklad rörlighet tillsammans med stabilitet, balans och koordination är grundförutsättningarna för den idrottare/individ som vill bli stark och snabb, styrka och fart blir till kraft och explosivitet. Utvecklad rörlighet tillsammans med utvecklad stabilitet är också grundförutsättningarna för att undvika förslitnings- och belastningsskador. Ultimate Performance följer en röd tråd och börjar alltid med rörlighet, stabilitet, balans och koordination.

Filosofi

Mind2Muscle (M2M) förbättrar prestationen.

M2M har visat sig leda till enorma prestationsförbättringar hos såväl elitaktiva, barn/ungdom och motionärer. Mind2Muscle utvecklar de fysiska förmågorna på stora funktionella ytor där den egna kroppsvikten och funktionella redskap utgör belastningen.
Ultimate Performance M2M är det unika träningskonceptet som nu revolutionerar träningsvärlden på alla nivåer. Hos oss ligger M2M till grund för all vår träning. Upptäck fördelarna du också!

Det här är Mind2Muscle

M2M är ett inspirerande och oerhört effektivt träningskoncept som fokuserar på att optimera det centrala nervsystemet, medvetenheten och därigenom kvalitén i varje utförd rörelse. M2M bygger på utmanande och individanpassade övningar som tillsammans utvecklar

  • rörlighet
  • koordination
  • stabilitet
  • snabbhet
  • styrka / power
  • uthållighet

VÅR story

Mississauga, Toronto, December 2008, William Wallén, född 1991, är fast besluten att komma tillbaka till sin älskade hockey efter att ha tillbringat tre veckor på sjukhus pga. den hjärnblödning han drabbades av efter seriepremiären i OHL (Ontario Hockey League) i oktober. Williams liv var i fara, han har räddats, han har varit borta från hockeyn i två månader, att han skall kunna spela hockey igen är det inte många som tror och att han skall kunna komma tillbaka till elitnivå är det egentligen bara han själv som tror……och Joe Costa från Mind To Muscle i Mississauga...

William sätts av sitt lag, Mississauga Majors, i rehabträning hos Joe Costa på hans Performance Center ”Mind To Muscle” i Mississauga. När William första gången kliver in till Joe på Mind To Muscle orkar han bara promenera kortare sträckor, efter sex veckors träning med Joe gör William helt osannolikt comeback med sitt lag i OHL och efter ytterligare tre månader spelar William i Sveriges landslag i VM för 18-åringar!

William är mot alla odds och på osannolikt kort tid tillbaka på elitnivå inom sin älskade hockey, detta tack vare den CNS-träning han bedrivit hos Mind To Muscle, en träningsfilosofi som involverar centrala nervsystemet och vilken har som mål att utveckla rörlighet, stabilitet, balans, koordination, kroppskontroll och rörelseeffektivitet, detta tillsammans ger en ”helkroppstyrka” – hjärna, centrala nervsystemet och musklerna arbetar ihop som en enhet.

Peter Wallén, Williams pappa, och Ali Khaldi, som själva har en elitbakgrund inom hockeyn från 80- och 90-talet och som var lagkamrater i Djurgårdens juniorer diskuterar Williams osannolika väg tillbaka över en middag med sina fruar Jenni och Mia.
Peter och Ali som efter sina aktiva karriärer bägge har varit ungdomstränare inom både hockey och fotboll inser att Mind To Muscles träningsfilosofi är något som det finns ett stort behov av inom svensk idrott, och kanske främst på ungdomssidan. Detta eftersom det är tydligt att de flesta av dagens ungdomstränare, oavsett idrott, var aktiva under 80- och 90-talet och den fysträning de oftast har med sig och för vidare till nästa generation är den som beskrivs i inledningen av denna story...med bl.a förslitnings- och överbelastningsskador som konsekvens... Dessutom är denna träning idag inte ändamålsenlig då dagens idrott bygger på explosivitet...

Peter, Jenni, Ali och Mia bestämmer sig för att ta över Joe Costa till Sverige våren 2009 för en tredagars hockey-fyscamp i Stockholm till vilken tre grupper i olika åldrar bjuds in. Feedbacken på den CNS-träning som bedrivs under campen är enormt positiv från de deltagande spelarna och från de föräldrar/ledare som nyfiket är med och tittar på denna nya typ av funktionell fysträning.

Under sensommaren 2009 utvecklas ett grundläggande testprogram, Ultimate Performance Concept Fas 1, med avseende på funktion, rörlighet och stabilitet, programmet är grunden till Ultimate Performance Concept som består av tre segment i given ordning;

  1. Funktionell Rörlighet
  2. Mind to Muscle – Player Development Program
  3. POWER
Detta tillsammans ger Stark, Snabb och Skadefri! 

Translate

938
937