Börja träna hos oss!

Utbildning & Event

UP SPORTS EDUCATION
SPORTS FOUNDATION EDUCATION

Under kursdagen har man integrerad teori & praktik:

  • Grundläggande Träningslära & Idrottsfysiologi
  • Funktionell Bas för Explosiv Topp - Dynamic Warmup
  • Träningsbarhet i relation till biologisk mognad
  • Funktionell Bas för Explosiv Topp - Optimering av rörlighet, stabilitet & styrka

Utbildningen innebär praktiska moment som kräver träningskläder & träningsskor för inomhusbruk.

Åhörarkopior & grundläggande träningsprogram mailas efter avslutad utbildning - Kom ihåg eget anteckningsmaterial för maximal inlärning.

WORKSHOP - STARK, SNABB & SKADEFRI!

Modernt och roligt fysträningskoncept riktat till alla oavsett idrott, ålder eller nivå!

Ändamålsenligt och skadeförebyggande med en genomtänkt mätbar progressionsplan! Förberedande för maximal prestation med träning för optimal prestation.

Ultimate Performance Workshop innehåller:

  • Föredrag Ultimate Performance Sports Concept - "Stark, Snabb & Skadefri!"
  • Träning i Ultimate Performance's Funktionella träningsfilosofi "Mind To Muscle": Mobility - Flexibility - Stability - Coordination - Strength - Speed - Agility - Power - Metabolic Circle - Olympic Lifting

Följ oss på instagram eller facebook för att HÅLL UTSKICK EFTER NYA DATUM PÅ VÅRA UTBILDNINGAR/WORKSHOPS! 

Translate

941
927